AADJE PIRAATJE (2+)

De voorstellingen over Aadje Piraatje zijn gebaseerd op de boeken van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma. Acteur Ton Meijer vertelt, zingt en speelt de verzen van Marjet en gebruikt de tekeningen van Sieb Posthuma. De voorstelling kan worden begeleid door drie musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Samen met de kinderen gaat Ton op reis met Aadje en alle andere piraten aan boord. De kinderen zijn een levend onderdeel van de voorstelling zijn. Niets hoeft, veel mag.

fotografie  Yaniek Dam

fotografie Yaniek Dam

Er zijn verschillende kindervoorstellingen over Aadje:

Aadje Piraatje in gevaar
Aadje Piraatje viert feest
Aadje Piraatje viert feest in concert (met muzikanten van het Nederlands Philharmonisch Orkest)
Aadje Piraatje viert Sinterklaasfeest


LITTLE CAPTAIN KID (2+)

The performances about Little Captain Kid are based on the books by Marjet Huiberts and Sieb Posthuma. Actor Ton Meijer tells, sings and plays the verses by Marjet and uses the illustrations made by Sieb Posthuma. The performance can be accompanied by three musicians of The Netherlands Philharmonic Orchestra. Together with the children Ton goes on a journey with Little Captain Kid and all the other pirats aboard the ship. The children are a living part of the performance. Nothing is mandatory, a lot is allowed.

There are different children’s shows about Little Captain Kid:

Little Captain Kid in danger
Little Captain Kid celebrates
Little Captain Kid celebrates In Concert
(with musicians of The Netherlands Philharmonic Orchestra)
Little Captain Kid celebrates Saint Nicholas (Sinterklaas)

Do you want to see more? Hakim Traidia made a short video.