Ton Meijer

OVER TON MEIJER

Ton Meijer (Amsterdam, 1959) is afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht als acteur en docent dramatische vorming. Hij heeft alle hoeken en gaten van zijn vak verkend: hij heeft in tv series gespeeld, met theatergezelschappen opgetreden en geacteerd in het bedrijfsleven. De laatste tien jaar is Ton steeds meer zijn eigen vorm gaan vinden.

kindervoorstellingen

Ton Meijer wordt vertegenwoordigd door het impresariaat Theaterbureau Vanaf2. Sinds 2010, de start van hun samenwerking, speelt Ton circa 200 jeugdvoorstellingen per jaar in theaters, bibliotheken en scholen in Nederland en België. Dit betreft vaak voorstellingen die zijn gebaseerd op bekroonde kinderboeken. Ton treedt ook op met klassieke musici, waaronder leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

buitenland

In maart 2017 speelde Ton de voorstelling Be Bach op het Bach International Festival op de Canarische Eilanden. Hij is hiervoor uitgenodigd door een lid van het Concertgebouworkest. Ton begon met optreden in het buitenland in 2009, toen hij in Berlijn een voorstelling over Rintje gaf in het Duits. Sindsdien speelt hij regelmatig in andere landen. Suriname volgde en ook Peking, waar hij werkte met en optrad voor Nederlandse en Chinese kinderen. In 2013 maakte hij een tournee door Dubai, Abu Dhabi, Singapore en Oman, met optredens voor Nederlandse kinderen. In 2015 is Ton op uitnodiging van het Letterenfonds naar Brazilië geweest, samen met het ministerie van Cultuur en het Nederlands Consulaat. Hij speelde, in het Portugees, een kindervoorstelling over Alexander Calder.

workshops

  • Samen met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam ontwikkelt Ton zomerprogramma's waarin kinderen kennismaken met klassieke muziek, kunst en toneel. Hiervoor ontving hij tweemaal subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

  • Sinds de opening van het Stedelijk Museum Amsterdam geeft hij regelmatig workshops aan kinderen, volwassenen en mensen met dementie.

  • Voor het Rijksmuseum ontwikkelde en gaf Ton een workshop over de Gouden Eeuw.

animatieserie op tv

Sinds 2016 is op tv de 26-delige animatieserie te zien over het hondje Rintje, een character uit de boeken van Sieb Posthuma. De serie wordt niet alleen in Nederland en België uitgezonden, maar ook in Finland. Ton is de artistieke supervisor van deze serie.


ABOUT TON MEIJER

Ton Meijer (Amsterdam, 1959) graduated at HKU University of the Arts Utrecht as an actor and teacher of dramatic education. Since then, he explored every inch of his profession: he played in television series, performed with theatre companies and acted in the corporate sector. During the last ten years Ton has created his own unique form.

children’s theatre

Ton Meijer is represented by impresario and Theatre agency Vanaf 2. Since 2010, when their collaboration started, Ton performs 200 children’s plays per year in theatres, libraries and schools all over the Netherlands and Belgium.    The performances are often based on awarded children’s books. Ton also performs with classical musicians, along which members of the Netherlands Philharmonic Orchestra.

International

In March 2017 Ton performed Be Bach, in Spanish, on the Bach International Festival on the Canary Islands. He was invited by a member the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Ton started to perform internationally in 2009, when he played a performance in German about Rintje, in Berlin. Since then he plays abroad regurarly. After Berlin he performed in Suriname and later Beijing, where he worked with and performed for Dutch and Chinese children. In 2013 he went on tour, passing through Dubai, Abu Dhabi, Singapore and Oman, performing for Dutch children. In 2015 Ton was invited by the Dutch Foundation for Literature and went to Brazil, together with the Ministry of Culture and the Dutch consulate. He played a children’s performance, in Portuguese, about Alexander Calder.

workshops

  • Together with the Public Library of Amsterdam, Ton develops summer programs in which children can become acquainted with classical music, art and theatre. For this project he received a subsidy from the Amsterdam Fund for the Arts.

  • Since the opening of the Stedelijk Museum Amsterdam he regularly gives workshops to children, adults and people with dementia.

  • For the Rijksmuseum Ton developed and gave a workshop about the Golden Age.

animation series on television

Since 2016, the animation series about the dog Rusty, consisting of 26 episodes, is shown on television. Rusty is a character from the books of Sieb Posthuma. The series can be seen in the Netherlands, Belgium and Finland. Ton is artistic supervisor for the series.