fotografie Foppe Schut

fotografie Foppe Schut

De draad van Alexander Calder

DE DRAAD VAN ALEXANDER (6+)

De draad van Alexander vertelt het verhaal van de jonge Alexander die met zijn handen alles kan maken waar hij over droomt. Een fiets, een monster, een gek dier...zelfs een circus. ‘Hij reisde met zijn handen naar de mooiste tuinen, die zoemden en zongen'. Toch mist er iets... hoe kon hij iets maken dat leefde... Alexander creëerde uit het gitste zwart,het vurigste rood, het hemelste blauw en het geel van de zon iets dat ogenschijnlijk niet aan de wetten van de zwaartekracht onderworpen leek: een mobile...

De voorstelling is gebaseerd op het boek van Sieb Posthuma over zijn favoriete kunstenaar Alexander Calder: De draad van Alexander Calder. De basis voor het decor van de voorstelling vormen de tekeningen van Sieb. Tijdens de voorstelling creëert acteur Ton Meijer met de kinderen een mobile. De voorstelling kan worden begeleid door klassiek geschoolde musici.


ALEXANDER'S THREAD (6+)

Alexander's Thread tells the story of a young boy named Alexander, who is able to manufacture by hand every single thing he dreams about. A bicycle, a monster, a strange animal... even a circus. 'He travelled with his hands to the most beautiful gardens, which were buzzing and singing.' Still, something was missing... how could he make something living... Out of the most pitch-black, the most burning red, the most heavenly blue and the yellow of the sun Alexander created something that didn't seem to be submissive to the laws of gravity: a mobile...

The performance is based on Sieb Posthuma's book about his favourite artist Alexander Calder: Alexander Calder's Thread. Sieb's drawings make the foundation for the stage setting. During the performance actor Ton Meijer creates a mobile, together with the children. The performance can be accompanied by classically trained musicians.