fluitje van een cent door Ton Meijer

FLUITJE VAN EEN CENT

De voorstelling Fluitje van een cent is gebaseerd op de gelijknamige musical van Annie M.G. Schmidt, op muziek van Cor Lemaire. Annie verwerkte de musical tot een kort verhaal, De Miesmuizers, met tekeningen van Fiep Westendorp. Ton Meijer heeft in samenwerking met Paul Lemaire, de zoon van Cor, een prachtige bewerking gemaakt van de musical.

Het handelsmerk van Ton is interactief theater. Met Fluitje van een cent gaat hij nog een stap verder. Ton begint zijn optreden met het instuderen van de liedjes en het verdelen van rollen onder de kinderen en hun (groot)ouders. Die doen al pro-actief mee aan een voorstelling die ze zelf nog moeten zien en beleven. Een unieke gebeurtenis!

spel Ton Meijer
muziek Paul Lemaire en andere musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest
tekeningen © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations

Klik hier voor een kort filmpje: zó interactief is de voorstelling!


A PENNY WHISTLE

The performance A Penny Whistle is based on the eponymous musical written by Annie M.G. Schmidt, with music by Cor Lemaire. Annie adapted the musical to a short story, The Whinny Whiners, with illustrations by Fiep Westendorp. Ton Meijer made a beautiful adaptation of the musical, in collaboration with Cor Lemaire’s son Paul Lemaire.

Ton’s trademark is interactive theatre. With A Penny Whistle he takes it to a next level. Ton begins the performance by rehearsing the songs and assigning the characters to the children and their (grand)parents. They are participating in a performance they haven’t even seen or experienced yet. A unique event!

View a short video: this is how interactive the performance is!

Performance Ton Meijer
Music Paul Lemaire and other musicians of The Netherlands Philharmonic Orchestra
Illustrations © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations